Thư ngỏ

Nam Định là vùng đất truyền thống về cây cảnh với lịch sử hàng trăm năm và đã trở thành một thương hiệu trên cả nước – 1 thương hiệu mang tính quốc gia. Hiện nay ở Nam Định có rất nhiều các nhà vườn, công ty, câu lạc bộ, các thôn xã, tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh cây cảnh, cây công trình, sinh vật cảnh và các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, các hoạt động vẫn mang tính nhỏ lẻ, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, gặp nhiều rủi ro do thiếu thông tin, kinh nghiệm, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến các lợi ích, sự phát triển bền vững cho lĩnh vực của cả tỉnh Nam Định.

Đứng trước yêu cầu cần một sự đổi mới trong mô hình kinh doanh để phù hợp với xã hội, rất nhiều các nghệ nhân, cá nhân, nhà vườn, các công ty trong lĩnh vực, các tổ chức đã cùng liên kết hợp tác để thành lập Hội cây xanh Nam Định – tạo ra một bước thay đổi lớn, lên tầm chuyên nghiệp hơn.

Với sự ra đời của Hội cây xanh Nam Định, các thành viên sẽ nhận được các lợi ích thiết thực như quảng bá sản phẩm dịch vụ, có thêm nhiều nguồn khách hàng chất lượng, được bảo vệ trước các tranh chấp và rủi ro, tiếp cận các thông tin mới nhất, thường xuyên được học hỏi các kinh nghiệm mới và các chương trình dự án hỗ trợ.

Đồng thời, Hội cây xanh Nam Định cũng là cầu nối để mang đến cho các khách hàng, đối tác những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất, được bảo đảm và cam kết, tư vấn hỗ trợ lâu dài.

Chúng tôi, những thành viên sáng lập, quản lý và điều hành Hội cây xanh Nam Định sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Nam Định, vì niềm tự vào về thương hiệu của người Nam Định!.

 

Gọi Ngay